Biz ‘Bite:’ ศูนย์สุขภาพ Desert Sage เตรียมสร้างศูนย์สุขภาพแห่งใหม่


15 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สุขภาพ Desert Sage (DSHC) จะเปิดตัวในวันที่ 16 พ.ย. สำหรับศูนย์สุขภาพแห่งใหม่ขนาด 30,000 ตารางฟุต ซึ่งจะรวมถึงการแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ บริการด้านการบริหาร และพื้นที่เฉพาะสำหรับโมเดล “คลินิกรถยนต์” ของ DSHC สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการขยายขีดความสามารถและปรับปรุงบริการสำหรับชุมชนที่กำลังขยายตัวและสุขภาพ …ข่าวต้นฉบับ