นักวิจัยวิทยาลัยสาธารณสุข UAMS เพื่อศึกษาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่เมนทอลในหมู่ชาวแอฟริกันอเมริกัน


ดูภาพขนาดใหญ่
ดี. โจนส์
Dr. Dina M. Jones ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) Fay W. Boozman College of Public Health’s Center for the Study of Tobacco ได้รับทุน K01 เพื่อทำการศึกษาที่พยายามทำความเข้าใจความแตกต่างในการสูบบุหรี่ การเลิกบุหรี่เมนทอลแอฟริกันอเมริกัน

ข่าวต้นฉบับ

About Author