ผู้ได้รับการแต่งตั้ง: ต้องทำมากกว่านี้เกี่ยวกับสุขภาพจิต | ข่าวท้องถิ่น


Nora Lott Haynes ผู้ว่าการรัฐที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Georgia Behavioral Health Reform and Innovation รู้สึกว่าจำเป็นต้องทำอีกมากเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในจอร์เจีย

“ความเจ็บป่วยทางจิตเป็นสัตว์ร้าย” เฮย์เนสบอกกับ Golden Isles Republican Women’s Club ในการประชุมประจำเดือนเมื่อวันจันทร์

ข่าวต้นฉบับ

About Author