5 การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำได้เพื่อสุขภาพที่ดี


ทุกปี ชาวออสเตรเลียมากกว่า 20,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม หากคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือรู้จักใครที่ใช่ ข่าวดีก็คือผู้หญิง 92 คนจากทุกๆ 100 คนจะมีชีวิตรอดเป็นเวลาห้าปีหรือมากกว่านั้นหลังจากการวินิจฉัย

Pexels

แต่ผู้หญิงมักประหลาดใจกับผลข้างเคียงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการรักษามะเร็งของตนเอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกหลายปี เช่น ความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้า และหลายคนมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่ามะเร็งจะกลับมา แม้ว่าพวกเขาจะผ่านเครื่องหมายการอยู่รอดห้าปีอันโด่งดังไปแล้วก็ตามข่าวต้นฉบับ