Norwalk ยกย่องมะเร็งเต้านม สมาธิสั้น การรับรู้ความรุนแรงในครอบครัว


NORWALK — เมืองนี้เข้าร่วมในหลายกิจกรรมในเดือนนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม สมาธิสั้น และความรุนแรงในครอบครัว

มาดูวิธีที่บางกลุ่มและองค์กรระดมทุนและสร้างความตระหนักในประเด็นเหล่านี้ในเดือนตุลาคม:

โรคมะเร็งเต้านม

กรมตำรวจนอร์วอล์คเข้าร่วมในโครงการ Pink Patch ซึ่งเป็น “การรณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะที่เป็นนวัตกรรมซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับมะเร็งเต้านมและเพื่อสนับสนุนองค์กรวิจัยมะเร็งเต้านมในการต่อสู้กับโรคร้ายแรงนี้” ตามองค์กรข่าวต้นฉบับ

About Author