บล.โกลเบล็ก TRP กำไร 3Q66 ชะลอตัวตามคาดจากประชาชนชะลอการทำศัลยกรรม


รายงานผลประกอบการ 3Q66 ที่ 42.5 ลบ. เป็นไปตามที่เราคาดไว้หดตัว 39%YoY แต่เติบโต 4%QoQ : งวด 3Q66 รายงานรายได้ 173 ลบ. หดตัว 21%YoY แต่เติบโต 9%QoQ

เนื่องจากประชาชนเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นส่งผลให้มาใช้บริการทำศัลยกรรมลดลง ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจาก 2Q66 ที่ 53.8% สู่ 54.3% เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้ใช้สินทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นจาก 34.1 ลบ. ใน 2Q66 สู่ 38.4 ลบ. เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาส่งเสริมการขายจากการสร้างแบรนด์  ส่งผลให้รายงานกำไร 3Q66 อยู่ที่ 42.5 ลบ. หดตัว 39%YoY แต่เติบโต 4%QoQ และรานงานกำไร 9M66 ที่ 148 ลบ. หดตัว 31%YoY และคิดเป็น 74% ของประมาณการ

– TRP ผู้ให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้า : ประกอบธุรกิจ ให้บริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัดตามมาตรฐานทางการแพทย์ การให้บริการให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ และการให้บริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด โดยมีสัดส่วนรายได้ปี 65 ที่ 93.6% 4.2% และ 2.2% ตามลำดับ โดยรายได้จากบริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัดซึ่งเป็นรายได้หลักสามารถแบ่งเป็นศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า ผ่าตัดตา ผ่าตัดจมูก และอื่นๆ ในสัดส่วน 64.5% 20.6% 5.1% และ 3.3% ทั้งนี้บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิปี 63-65 อยู่ที่ 222-854 ลบ. และ 37-270 ลบ. ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย CAGR ตลอด 3 ปีที่ 96% และ 170% ต่อปีตามลำดับ เนื่องจากแนวโน้มในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจด้านความงามเพิ่มขึ้นประกอบกับเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้มีความต้องการทำศัลกรรมเพิ่มขึ้น อีกทั้งความต้องการทำศัลยกรรมถูกเลื่อนมาจากปี 64 ที่มีการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายและผู้บริโภคเริ่มเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นทำให้ผู้เข้าใช้บริการทำศัลยกรรมชะลอตัว
 

 

 

– คาดอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามในไทยปี 65-73 จะเติบโตเฉลี่ย 9.7% ต่อปี : Grand View Research ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐรายงานว่าอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามในประเทศไทยในปี 65 มีมูลค่าประมาณ 1.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compounded Annual Growth Rate หรือ “CAGR”) ที่ 9.7%ต่อปี ในช่วงปี 65 ถึงปี 73 โดยได้แรงหนุนจากกระแสนิยมการดูแลผิวพรรณและการดูแลรูปร่างหน้าตาที่เพิ่มมาก
ขึ้น อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศที่คาดว่าปี 68 จะมีประชากรผู้สูงอายุ 21.1% ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว และจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อรับบริการทางการแพทย์ (Medical Tourism) เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเร่งการเติบโตของตลาดได้เนื่องจากโรงพยาบาลในไทยได้รับมาตรฐาน JCI สูงสุดติดอันดับ 1 ใน 5 และในปี 63 ไทยได้อันดับ 2 ของโลกในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจาก Wellness Tourism Initiative 

– คงประมาณการกำไรปี 66 ที่ 199 ลบ. หดตัว 26%YoY : เราคงประมาณการรายได้และกำไรปี 66 หดตัว 14%YoY และหดตัว 26%YoY สู่ 737 ลบ. และ 199 ลบ. ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการทำศัลยกรรมชะลอตัวจากผู้บริโภคเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย ขณะที่เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวลงจากปี 65 ที่ 55.4% เหลือ 55.1% ในปี 66 เนื่องจากการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับกับโรงพยาบาลแห่งใหม่ อย่างไรก็ตามเราคาดว่ารายได้และกำไรปี 67 จะกลับมาเติบโต 27%YoY และ 33%YoY ตามลำดับ สู่ 936 ลบ.และ 265 ลบ. โดยได้แรงหนุนจาก 1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 2) นโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของรัฐบาล และ 3) การเปิดโรงพยาบาลใหม่
 

 

– คงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมประเมินราคาเหมาะสมปี 67 ที่ 25.00 บาทต่อหุ้น : เราประเมินราคาเหมาะสมด้วยวิธี  PEG Ratio ที่ 1 เท่าเพื่อสะท้อนถึงความสามารถในการเติบโตของผลประกอบการ โดยคาดว่ากำไรปี 64-67 จะเติบโตเฉลี่ย 33%YoY และคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 67 ที่ 0.76 บาทต่อหุ้น ได้ราคาเหมาะสมอยู่ที่ 25.00 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปิดในปัจจุบันเราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

ปัจจัยเสี่ยง
i)    ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม
ii)    ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
iii)    ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
iv)    ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรสำคัญ

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก TRP กำไร 3Q66 ชะลอตัวตามคาดจากประชาชนชะลอการทำศัลยกรรม

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก TRP กำไร 3Q66 ชะลอตัวตามคาดจากประชาชนชะลอการทำศัลยกรรม  ข่าวต้นฉบับ

About Author