“ชลน่าน” ประกาศเพิ่ม รพ.เขตมีนบุรีเพิ่มอีกแห่ง ใช้ รพ.นพรัตนฯ คุ้มเกล้า ขยายเพิ่ม 60 เตียงใน 1 ปี
“ชลน่าน” ประกาศเพิ่ม รพ.เขตมีนบุรีอีกแห่ง ใช้พื้นที่ รพ.นพรัตนฯ คุ้มเกล้า ทำเป็น รพ.ทุติยภูมิ 60 เตียง ประเดิม ธ.ค.นี้ ขยายผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง เพิ่มหอผู้ป่วยในภายใน 1 ปี เดินหน้า “Safety Phuket Island Sandbox” 26 พ.ย.นี้ รองรับท่องเที่ยวปลอดโรคปลอดภัย

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปีงบประมาณ 2567 ว่า ในเรื่องประเด็นนักท่องเที่ยวปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ สธ.ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งใน Quick Win 100 วัน โดยจะทำให้พื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและโรคต่างๆ จัดตั้ง “Safety Phuket Island Sandbox” เป็นจังหวัดนำร่อง ดำเนินการ 7 เรื่อง คือ 1.ประกาศเป้าหมาย จ.ภูเก็ต ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 2.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ให้บริการท่องเที่ยว 3.จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ (Sky Doctor) 4.พัฒนาอาสาฉุกเฉินทางทะเล/อาสาฉุกเฉินชุมชน 5.มีถนนอาหารปลอดภัย (Street Food Good Health) 6.การคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ และ 7.Digital Disease Surveillance

“นายกฯ จะเป็นประธานเปิดกิจกรรม Safety Phuket Island Sandbox ในวันที่ 26 พ.ย.นี้ ที่บริเวณหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยจะมีการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ Sky Doctor อาสาฉุกเฉินทางทะเล มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ มอบป้าย Street Food Good Health และป้ายเมนูชูสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบการอาหารถนนคนเดินหลาดใหญ่” นพ.ชลน่านกล่าว

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ส่วนความก้าวหน้าเรื่องการจัดตั้ง รพ.ใน กทม. 50 เขต 50 รพ. นอกจากการยกระดับ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) กรมการแพทย์ทหารอากาศ เป็น รพ.เขตดอนเมืองขนาด 120 เตียง ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 60 เป็น รพ.ผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง โดยมี รพ.ราชวิถี 2 เป็น รพ.รับส่งต่อ ยังดำเนินการเพิ่มที่ “เขตมีนบุรี” โดยจะพัฒนา รพ.นพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า สังกัดกรมการแพทย์ พื้นที่ 20 ไร่ 3 อาคารบริการ ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ฝากครรภ์ ศูนย์ฟอกไต 10 เตียง และ Home Health Care ให้เป็น รพ.เขตมีนบุรีขนาด 60 เตียง ตั้งเป้า ธ.ค.นี้ จะเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (จักษุ หู คอ จมูก) อายุรกรรมโรคไต ศัลยกรรมทั่วไป โรคกระดูก และกุมาร เปิดบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ให้บริการกายภาพบำบัด ทันตกรรม 1 ยูนิต และผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง ส่วน ม.ค. 2567 จะเปิดหอผู้ป่วยใน 25 เตียง พร้อมห้องผ่าตัดใหญ่ 1 เตียง ช่วง พ.ค. 2567 เพิ่มบริการห้องคลอด และภายใน 1 ปีจะเป็น รพ.รับส่งต่อระดับทุติยภูมิ ขยายหอผู้ป่วยในเป็น 60 เตียง โดยมี รพ.นพรัตนราชธานี เขตคันนายาว ที่อยู่ห่าง 15 กิโลเมตร เป็น รพ.แม่ข่ายข่าวต้นฉบับ

About Author