TRP เดินหน้าเทรด 24 ต.ค.นี้ ระดมทุน 1.26 พันล้าน ขยายธุรกิจ


นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ TRP เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า TRP” ในวันที่ 24 ต.ค.66

ด้าน TRP ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรมภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป เช่น การผ่าตัดดึงหน้า (Face-Lock) การผ่าตัดตาสองชั้น การผ่าตัดเสริมจมูก และบำรุงผิวพรรณ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ อดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย

โดยผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 40 ปี บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการให้บริการศัลยกรรมความงามร้อยละ 97 ปัจจุบัน ธีรพรคลินิก เปิดให้บริการในอาคารสำนักงาน 5 ชั้น บนถนนเจริญนคร เขตคลองสาน มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,157 ตารางเมตร มีห้องผ่าตัด 6 ห้อง ห้องให้คำปรึกษา 3 ห้อง และทีมแพทย์ 26 ท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาลสำหรับศัลยกรรมความงาม บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี ซึ่งจะมีพื้นที่ใช้สอย 9,918 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุนประมาณ 922 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 4/67

ทั้งนี้ TRP มีทุนชำระแล้วหลัง IPO อยู่ที่ 175 ล้านบาท และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 260 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 90 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 67.5 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ 13.5 ล้านหุ้น

รวมไปถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 9 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 10-12 ต.ค.66 ในราคาหุ้นละ 14.00 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 1.26 พันล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO อยู่ที่ 4.9 พันล้านบาท ซึ่งการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 21.12 เท่า

โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ก.ค.65-30 มิ.ย.66) ซึ่งเท่ากับ 232 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.66 บาท โดยมี บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ผศ.นพ.ชลธิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TRP เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการดูแลความงามบนใบหน้าโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และยังคงมุ่งมั่น พัฒนาเทคนิคการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ผ่านประสบการณ์การผ่าตัดที่มากขึ้นร่วมกับสนับสนุนทีมแพทย์ให้ทำงานวิจัยและเข้าร่วมสัมมนาต่างประเทศ

พร้อมทั้ง เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด ทั้งการดึงหน้า ตาและจมูก เพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างความเชื่อมั่นว่าทีมแพทย์ของบริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดบนใบหน้าในระดับภูมิภาคเอเชีย สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลฯ จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับ TRP มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ กลุ่มครอบครัวจิรยั่งยืน ถือหุ้น 65.57% โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีข่าวต้นฉบับ

About Author