“ธีรพรคลินิก” หรือ TRP ผู้นำด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า กำลังเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ | WEALTHY THAI


“เอสเตติก คอนเนค” หรือ TRP  ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าภายใต้แบรนด์ “ธีรพรคลินิก” ซึ่งมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม อาทิเช่น การศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า การศัลยกรรมผ่าตัดตา การศัลยกรรมผ่าตัดจมูก รวมถึงการให้บริการด้านดูแลผิวพรรณ

TRP ได้มุ่งมั่นให้บริการศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าด้วยความตั้งใจ เพื่อสร้างสรรค์ความสวยงามให้กับผู้มารับบริการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้นเองจึงส่งผลให้ผลประกอบการเติบได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ TRP จะเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ จำนวน  90,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.71 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สำหรับเป้าหมายของการระดมทุน TRP มีแผนนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนในการขยายกิจการในโครงการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการวิจัยในด้านต่าง ๆ การก่อสร้างโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้า และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการในอนาคต TRP พร้อมแล้วที่จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในเร็วนี้


https://www.youtube.com/watch?v=g6pzL3Czu34

ข่าวต้นฉบับ

About Author