8 หุ้นเนื้อหอม “คุณหมอ” ถือร่วมกัน มูลค่ากว่า 9.13 หมื่นล้านบาท


บรรดานักลงทุนในตลาดหุ้นไทย จะปรากฎชื่อของคุณหมอนักลงทุนหลายราย อย่างหมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี เซียนหุ้นชื่อดัง ลงทุน 14 หลักทรัพย์ แต่จะมีอยู่ 8 หลักทรัพย์ที่มีรายชื่อผู้ถือใหญ่เป็นคุณหมอมากกว่า 2 ราย มูลค่ารวมกันกว่า 91,305.13 ล้านบาท 

8 หุ้นเนื้อหอม "คุณหมอ" ถือร่วมกัน มูลค่ากว่า 9.13 หมื่นล้านบาท

1.หุ้น BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล 

ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 13 ก.ย.66 พบแพทย์ที่เข้าถือหุ้นใหญ่ 2 ราย รวมมูลค่า 74,609.12 ล้านบาท

 • นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้ง-เจ้าของ BDMS ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 จำนวน 1,991,558,240 หุ้น หรือ 12.53% มูลค่า 52,776.29 ล้านบาท
 • พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หรือที่คนในวงการการแพทย์ มักเรียกว่า “คุณหมอปุย” เป็นลูกสาวของ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ปัจจุบันหมอปุยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BDMS ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 จำนวน 823,880,410 หุ้น หรือ 5.18% มูลค่า  21,832.83 ล้านบาท

(คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 21 ก.ย.66 ที่ 26.50 บาท)

2.หุ้น BCH

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 15 แห่ง และโพลีคลินิก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดและในสปป.ลาว

ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 1 ก.ย.66 พบแพทย์ที่เข้าถือหุ้นใหญ่ 3 ราย รวมมูลค่า 20,455.77 ล้านบาท 

 • ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 จำนวน 813,750,000 หุ้น หรือ 32.63% มูลค่า 15,542.62 ล้านบาท
 • ผศ.พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 จำนวน 169,474,741 หุ้น หรือ 6.80% มูลค่า 3,236.96 ล้านบาท
 • พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 จำนวน 87,758,419 หุ้น หรือ 3.52% มูลค่า 1,676.18 ล้านบาท

(คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 21 ก.ย.66 ที่ 19.10 บาท) 

3.หุ้น MASTER 

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงามที่ให้บริการศัลยกรรมครบวงจร

ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 30 ส.ค.66 พบแพทย์ที่เข้าถือหุ้นใหญ่ 2 ราย รวมมูลค่า 8,784.43 ล้านบาท 

 • นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 จำนวน 118,124,880 หุ้น หรือ 49.22% มูลค่า 7,943.89 ล้านบาท 
 • นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี นักลงทุนเน้นคุณค่า (Value Investor) ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 จำนวน 12,498,700 หุ้น หรือ 5.21% มูลค่า 840.53 ล้านบาท 

(คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 21 ก.ย.66 ที่ 67.25 บาท) 

4.หุ้น THG

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลธนบุรี”

ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 20 มี.ค.66 พบแพทย์ที่เข้าถือหุ้นใหญ่ 2 ราย รวมมูลค่า 3,910.06 ล้านบาท

 • ศ.เกียรติคุณ นพ.อำนวย อุนนะนันทน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลธนบุรี ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 43,882,670 หุ้น หรือ 5.18% มูลค่า 2,951.10 ล้านบาท 
 • นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 9 จำนวน 14,259,500 หุ้น หรือ 1.68% มูลค่า 958.95 ล้านบาท 

(คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 21 ก.ย.66 ที่ 67.25 บาท)

5.หุ้น KLINIQ

บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) คลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ

ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 30 ส.ค.66 พบแพทย์ที่เข้าถือหุ้นใหญ่ 2 ราย รวมมูลค่า 3,113.33 ล้านบาท

 • นพ. อภิรุจ ทองวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง THE KLINIQUE ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 จำนวน 72,000,000 หุ้น หรือ 32.73% มูลค่า 2,610.00 ล้านบาท 
 • นพ.รัฐพล กิตติชัยตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง THE KLINIQUE ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 จำนวน 13,885,091 หุ้น หรือ 6.31% มูลค่า 503.33 ล้านบาท 

(คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 21 ก.ย.66 ที่ 36.25 บาท)

6.หุ้น PR9

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า”

ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 3 พ.ค.66 พบแพทย์ที่เข้าถือหุ้นใหญ่ 3 ราย รวมมูลค่า 514.67 ล้านบาท

 • นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 10,550,000 หุ้น หรือ 1.34% มูลค่า 182.51 ล้านบาท
 • นพ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 จำนวน 9,950,000 หุ้น หรือ 1.27% มูลค่า 172.13 ล้านบาท
 • นพ.วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ อายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลพระรามเก้า ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 จำนวน 9,250,000 หุ้น หรือ 1.18% มูลค่า 160.02 ล้านบาท

(คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 21 ก.ย.66 ที่ 17.30 บาท)

7.หุ้น CMR

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลเอกชน มีห้องตรวจโรคให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรค

ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 24 มี.ค.66 พบแพทย์ที่เข้าถือหุ้นใหญ่ 4 ราย รวมมูลค่า 226.89 ล้านบาท

 • นพ.วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ  แพทย์ โรงพยาบาล หู คอ จมูก ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 2 จำนวน 53,732,600 หุ้น หรือ 1.34% มูลค่า 125.73 ล้านบาท
 • นพ.ชัยการ สุนทโรทก ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 20,000,000 หุ้น หรือ 0.50% มูลค่า 46.80 ล้านบาท 
 • นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 จำนวน 13,229,100 หุ้น หรือ 0.33% มูลค่า 30.95 ล้านบาท 
 • นพ.บุญส่ง เจียรไพศาลเจริญ ผู้ก่อตั้ง เดอร์มิสท์ โดย บริษัท ไซแอนทีฟิค แคร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 จำนวน 10,000,000 หุ้น หรือ 0.25% มูลค่า 23.40 ล้านบาท

(คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 21 ก.ย.66 ที่ 2.34 บาท)

8.หุ้น LPH

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจบริการด้านการแพทย์ รวมถึง ธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์ด้านเกษตร อาหาร ยา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร และธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ การตลาด การขาย การบริหารสถานพยาบาลเฉพาะกิจนอกสถานที่ และธุรกิจสนับสนุนการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 30 ส.ค.66 พบแพทย์ที่เข้าถือหุ้นใหญ่ 3 ราย รวมมูลค่า 146.61 ล้านบาท

 • รศ.นพ. ประกิต พฤกษ์ประเสริฐ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 จำนวน 11,346,000 หุ้น หรือ 1.58% มูลค่า 56.50 ล้านบาท
 • นพ.อานนท์ ชวาลา ศัลยแพทย์ & Hair Restoration Medicine ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 9 จำนวน 10,330,000 หุ้น หรือ 1.43% มูลค่า 51.44 ล้านบาท
 • ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และอดีตนายกแพทยสภา ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10 จำนวน 7,765,360 หุ้น หรือ 1.08% มูลค่า 38.67 ล้านบาท

(คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 21 ก.ย.66 ที่ 4.98 บาท)ข่าวต้นฉบับ

About Author