ศัลยกรรมไทย 4,000 แห่ง แข่งดุ ชิงเค้ก 7.2 หมื่นล. ท้าทายต้นทุนพุ่ง-โอเวอร์ซัพพลายจนต้องเลิกกิจการ


มีข้อมูลรายงานว่า ปัจจุบัน ตลาดศัลยกรรมตกแต่ง และ หัตถการทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านบาท โดยคาดช่วงปี 2022-2030 จะมีอัตราการเติบโตที่เร็วและแรงเฉลี่ยอยู่ที่ 9.6% ต่อปี

ขณะ วงการแพทย์ของไทยนั้น อาจต้องยอมรับว่า ศัลยกรรมความงาม ของไทย มีชื่อเสียงติด TOP ระดับโลกไปแล้ว โดยการรักษา ทำศัลยกรรมในไทย ยังมีราคาถูกกว่าประเทศชั้นนำอื่นๆ 50-80% เช่น เมื่อเทียบกับ สหรัฐฯ แคนาดา และ ยุโรป เป็นต้น 

ซึ่งรูปแบบศัลยกรรมที่มีชื่อเสียงของไทยมากที่สุด นั่นก็คือ การผ่าตัดแปลงเพศ และ ศัลยกรรมจมูก-ตา ผ่านกลยุทธ์ทางตลาดที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ 

  1. Medical Tourism
  2. คุณภาพการรักษา
  3. บริการที่เป็นมิตร 
  4. ค่าบริการในระดับแข่งขันได้ 
  5. ศัลยแพทย์มีชื่อเสียง
  6. ความเชี่ยวชาญระดับโลก 

นี่เองที่ทำให้ตลาดศัลยกรรม และเสริมความงาม ในประเทศไทยแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยล่าสุด ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจศัลยกรรมและเสริมความงามของไทยปีนี้ น่าจะมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 71,000-72,000 ล้านบาท ขยายตัวราว 2.3-3.6% ภายใต้ ปัจจัยหนุน มาจาก …

  • พฤติกรรมผู้บริโภค/ค่านิยมสังคม ที่เปิดกว้างต่อการทำศัลยกรรม
  • การฟื้นตัวหรือกลับมาของกลุ่ม Medical tourism เช่น จีน CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)
  • ประเภทของบริการ และ อัตราค่าบริการที่มีให้เลือกหลากหลายขึ้น 

โดยมูลค่าตลาดข้างต้น เป็นการทยอยกลับมาฟื้นตัวอย่างน่าสนใจ ภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่กลับไปเท่าก่อนโควิด เพราะเมื่อพิจารณา ตัวเลขการเติบโตในภาพรวม อาจไม่ได้สะท้อนผลประกอบการที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการทุกราย ขึ้นอยู่กับการตอบโจทย์ลูกค้าด้วย 

ทั้งในเรื่องของค่าบริการ รสนิยม คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมถึงผลลัพธ์หรือความพึงพอใจในผลงานของแพทย์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคมีต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจศัลยกรรมและเสริมความงามที่แตกต่างกันออกไป

อย่างไรก็ดี ในประเด็นสำคัญ มองไปข้างหน้า ธุรกิจศัลยกรรมและเสริมความงามยังคงเผชิญกับอีกหลายปัจจัยท้าทาย โดยเฉพาะ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่อาจทำให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์กันมากขึ้น และส่งผลต่อต้นทุนของธุรกิจที่สูงขึ้น อีกทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว อาจส่งผลต่อต้นทุน 

ซึ่งหากลูกค้ามาใช้บริการน้อยและไม่สม่ำเสมอ ความคุ้มค่าด้านการลงทุนก็จะน้อยและอาจขาดทุนในที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า การอยู่รอดหรือประสบความสำเร็จของธุรกิจในยุคที่ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย และมีทางเลือกมากขึ้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย

รวมถึง แม้ว่าปัจจุบันผู้บริโภคจะเปิดกว้างมากขึ้นต่อการทำศัลยกรรมและเสริมความงาม แต่ด้วยปัจจัยเฉพาะหน้าด้านภาวะเศรษฐกิจ และกำลังซื้อที่ยังเปราะบางและค่าครองชีพที่สูง น่าจะส่งผลต่อการทำรายได้ของผู้ประกอบการท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากจำนวนผู้เล่นในธุรกิจที่มีจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 4,000 ราย 

โดยเฉพาะการแข่งขันกับผู้เล่นในต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ที่รุกเข้ามาทำการตลาดในไทยมากขึ้น รวมถึงมีการดึงลูกค้าให้ไปใช้บริการในประเทศตนเองผ่านตัวแทนหรือเอเจนซี่ต่างๆ รวมถึงประเทศคู่แข่งในอาเซียนที่หันมาเจาะตลาดศัลยกรรมและความงามมากขึ้น เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น

“ปัญหาการขาดแคลน ศัลยแพทย์ตกแต่ง เกิดการแย่งชิงตัว อีกมุม ความต้องการของลูกค้ามาพร้อมกับความคาดหวังต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้น จะทำให้ธุรกิจนี้ ต้นทุนพุ่ง มีผลต่อการทำกำไร และท่ามกลางกลุ่มลูกค้ามีศักยภาพไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่การแข่งขันรุนแรง ห่วงบางรายอาจปรับตัวไม่ได้ หรือ แข่งขันไม่ได้ อาจต้องเลิกกิจการไป” 

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังระบุว่า ปัจจัยเรื่องกฎระเบียบ หรือ กฎหมายในการดำเนินธุรกิจที่เข้มงวดขึ้น ก็เป็นอีกความท้าทายในอนาคต เนื่องจาก ท่ามกลางข่าวสารของการให้บริการศัลยกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ ผิดกฎหมายที่มีให้เห็นในปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาตรวจสอบหรือควบคุมมากขึ้น เช่น ความเข้มงวดในการโฆษณาการขอใบอนุญาตประกอบการกิจการ โดยเฉพาะบุคคลธรรมดา ข่าวต้นฉบับ

About Author