เดินกับสุนัขเพื่อรับรู้มะเร็งเต้านม | ข่าวท้องถิ่น


การเดินในพื้นที่หนึ่งครั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมให้เพื่อนสี่ขาเข้าร่วมสนุก

การวิ่ง/เดิน 5K ให้ความรู้มะเร็งเต้านมกับ Tails and Tatas ในวันเสาร์ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่สนับสนุนสาเหตุเท่านั้น แต่สำหรับสุนัขด้วยเช่นกันข่าวต้นฉบับ