เคล็ดลับการลงทะเบียน ACA เพื่อประหยัดเงินในการประกันสุขภาพ


ชาวอเมริกันจะได้รับบทแนะนำประจำปีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพงในวันที่ 1 พฤศจิกายน นับจากวันนั้นจนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันสามารถเลือกแผนการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สำคัญสำหรับปีปฏิทินถัดไป

ลุงแซมขอให้ผู้บริโภคขึ้นเครื่องในระหว่างการลงทะเบียนแบบเปิดและคอยดูวิธีประหยัดเงินในกรมธรรม์ประกันสุขภาพของพวกเขา นั่นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากต้นทุนเฉลี่ยของแผนระดับทองแดงอยู่ที่ 928 ดอลลาร์ โดยราคาเฉลี่ยของแผนระดับทองเพิ่มขึ้นเป็น 1,336 ดอลลาร์

ข่าวต้นฉบับ