มะเร็งเต้านม รวมพลังชุมชน | ข่าวท้องถิ่น


งานที่จัดโดย Hope Temple Church of God in Christ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมชุมชนในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อเกือบทุกคน

การเดินอนุสรณ์สถานมะเร็งเต้านม “Mildred C. Haygood” ประจำปีครั้งที่สามคือเวลา 11.00 น. ในวันเสาร์ที่ Happy Valley Walking Trail ใน Radcliff ที่ 285 Centennial Aveข่าวต้นฉบับ