ดร. Bardia เกี่ยวกับ Elacestrant ใน ER+/HER2– มะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย


Aditya Bardia, MD, MPH, แพทย์ประจำสาขาเนื้องอกวิทยาทางการแพทย์, Massachusetts General Hospital; รองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ Harvard Medical School กล่าวถึงการใช้ elacestrant ในผู้ป่วยที่มี estrogen receptor (ER) – positive, HER2-negative มะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย

การทดลอง EMERALD ระยะที่ 3 (NCT03778931) ตรวจสอบ elacestrant ซึ่งเป็นสารต่อมไร้ท่อชนิดใหม่ เทียบกับการรักษาด้วยต่อมไร้ท่อแบบมาตรฐานในการดูแลในกลุ่มประชากรที่มี ER-positive และ HER2-negative EMERALD มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุกลุ่มย่อยของโรคที่ไวต่อต่อมไร้ท่อซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วยต่อมไร้ท่อแบบ elacestrant เทียบกับแบบมาตรฐาน Bardia กล่าว EMERALD ใช้สารยับยั้ง CDK4/6 ก่อนหน้านี้เป็นเครื่องหมายแทนสำหรับโรคที่ไวต่อต่อมไร้ท่อ และพบว่าระยะเวลาที่นานขึ้นของการยับยั้ง CDK4/6 ก่อนหน้านี้มีความสัมพันธ์กับค่ามัธยฐานที่ยืดเยื้อโดยปราศจากความก้าวหน้า (PFS) ประโยชน์ของ elacestrant เช่นเดียวกับ ผลประโยชน์ PFS ที่ 6, 12 และ 18 เดือน Bardia อธิบาย

เช่น ผู้ป่วยที่มี ESR1– เนื้องอกที่กลายพันธุ์ที่ได้รับการยับยั้ง CDK4/6 ก่อนหน้านี้เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน มีค่ามัธยฐาน PFS เท่ากับ 8.61 เดือนด้วย elacestrant เทียบกับ 1.91 เดือนด้วยการรักษาด้วยต่อมไร้ท่อมาตรฐาน Bardia เน้นย้ำ ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าระยะเวลาก่อนหน้าของการยับยั้ง CDK4/6 เป็นการทำนายโรคที่ไวต่อต่อมไร้ท่อ และอีลาเซแตรนท์ให้ประโยชน์ PFS สำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ Bardia สรุปข่าวต้นฉบับ