ชื่อ: การทดลองแบบหลายศูนย์ระยะที่ 2 ของ durvalumab (MEDI4736) ร่วมกับ trastuzumab และ pertuzumab ในมะเร็งเต้านมที่อุดมด้วย HER2 และ HER2-amplified (การทดลอง DTP)

ผู้ตรวจสอบหลัก: Jenny Chang, MD, จากศูนย์มะเร็ง Houston Methodist ในเท็กซัส

คำอธิบาย: นักวิจัยกำลังทำการศึกษาระยะที่ 2 เพื่อทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ durvalumab ที่ใช้ร่วมกับ trastuzumab และ pertuzumab สำหรับมะเร็งเต้านมที่อุดมด้วย HER2


อ่านต่อไป

ผู้ป่วยจะได้รับ durvalumab, trastuzumab และ pertuzumab ในวันที่ 1 ทุก 3 สัปดาห์ เป็นเวลา 6 รอบ ผู้ป่วยจะได้รับยาทราสตูซูแมบที่ขนาด 8 มก./กก. สำหรับขนาดยาครั้งแรก และตามด้วยขนาด 6 มก./กก. สำหรับขนาดยาถัดไปแต่ละครั้ง พวกเขาจะได้รับยาเพอร์ตูซูแมบในขนาด 840 มก. ในครั้งแรกและในขนาด 420 มก. หลังจากนั้น ผู้ป่วยจะได้รับ Durvalumab ในขนาดคงที่ 1120 มก.

ผลลัพธ์หลักคืออัตราการตอบสนองที่สมบูรณ์ทางพยาธิวิทยา (pCR) ผลลัพธ์รอง ได้แก่ pCR ตามเปอร์เซ็นต์ของลิมโฟไซต์ที่แทรกซึมของเนื้องอก, pCR ตามสถานะ PD-L1, การรอดชีวิตโดยปราศจากโรค 3 ปี และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

เพื่อให้มีสิทธิ์ในการศึกษานี้ ผู้ป่วยต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป พวกเขาต้องได้รับการยืนยันทางเนื้อเยื่อวิทยาของมะเร็งเต้านมที่อุดมด้วย HER2 และมะเร็งเต้านมที่ขยายด้วย HER2 สำหรับรายการเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมด โปรดดูข้อมูลอ้างอิง

สถานะ: รับสมัคร

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยโรงพยาบาลเมธอดิสต์ร่วมกับแอสตร้าเซเนกา

อ้างอิง

ClinicalTrials.gov. Durvalumab ร่วมกับ trastuzumab และ pertuzumab ในมะเร็งเต้านมที่อุดมด้วย HER2 (DTP) NCT03820141. เข้าถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2022