การทดลองทางคลินิก: การรวมกันของ Trastuzumab ในมะเร็งเต้านม HER2+


ชื่อ: การศึกษาแบบสุ่ม ระยะที่ 2 เปรียบเทียบยา trastuzumab และ vinorelbine ร่วมกับ avelumab หรือ avelumab และ utomilumab (41BB/CD137 agonist) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่มี HER2 เป็นบวก ซึ่งได้ลุกลามจากการใช้ trastuzumab และ pertuzumab ก่อนหน้า

ผู้ตรวจสอบหลัก: Adrienne Waks, MD, PhD, จาก Dana Farber Cancer Institute ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์

คำอธิบาย: นักวิจัยกำลังทำการศึกษาระยะที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการใช้ยา trastuzumab ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมขั้นสูงที่มี HER2-positive


อ่านต่อไป

การรวมกันคือทราสตูซูแมบบวกกับวิโนเรลบีน; trastuzumab ร่วมกับ vinorelbine และ avelumab; และ trastuzumab ร่วมกับ vinorelbine, avelumab และ utomilumab การศึกษายังรวมถึงแขนไขว้ที่ผู้ป่วยจะได้รับ trastuzumab ร่วมกับ avelumab และ utomilumab

ในทุกกลุ่มอาการ ผู้ป่วยจะได้รับ trastuzumab สองครั้งต่อรอบ ในบรรดาผู้ป่วยที่ได้รับยาเพิ่มเติม จะได้รับ vinorelbine 3 ครั้งต่อรอบ avelumab สองครั้งต่อรอบ และ utomilumab หนึ่งครั้งต่อรอบ ผู้ป่วยจะได้รับ antihistamine และ acetaminophen 30 ถึง 60 นาทีก่อนการให้ avelumab แต่ละครั้ง

ผลลัพธ์หลักคือการอยู่รอดโดยปราศจากความก้าวหน้า มาตรการผลลัพธ์รอง ได้แก่ อัตราการตอบสนองวัตถุประสงค์ ระยะเวลาของการตอบสนอง การรอดชีวิตโดยรวม และความปลอดภัยและความทนทาน

เพื่อให้มีสิทธิ์ในการศึกษานี้ ผู้ป่วยต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป พวกเขาต้องได้รับการยืนยันทางจุลกายวิภาคศาสตร์ว่าเป็นมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive ที่ไม่สามารถตัดออกได้ สำหรับรายการเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมด โปรดดูข้อมูลอ้างอิง

สถานะ: รับสมัคร

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนโดย Adrienne Waks ร่วมกับ Pfizer มูลนิธิวิจัยมะเร็งเต้านม และมหาวิทยาลัย Johns Hopkins

อ้างอิง

ClinicalTrials.gov. การศึกษาของ AVIATOR: Trastuzumab และ vinorelbine ร่วมกับ avelumab หรือ avelumab และ utomilumab ในมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม HER2+ NCT03414658. เข้าถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2022ข่าวต้นฉบับ